Skip to main content

Algemene voorwaarden van Ayurveda Gezondheidspraktijk

Behandeling

  • De behandeling begint met een eerste consult.

Tijdens dit consult wordt een behandelplan samen met u opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Een behandeltraject kan bestaan uit adviezen op het gebied van voeding en leefstijl, inzetten van supplementen en hands-on behandelingen. Tijdens ieder vervolgconsult vindt evaluatie plaats. Indien nodig kan de zorgverlener in overleg met u het behandelplan aanpassen. Deze ontwikkelingen worden opgenomen in uw dossier.

  • De sessies duren 45/60/90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
  • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
  • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
  • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
  • De zorgverlener van Ayurveda Gezondheidspraktijk werkt als zelfstandige.

Annulering

  • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt € 45,00 in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Annulering geeft u per voorkeur via whatsapp of e-mail door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

AVG

  • Ayurveda Gezondheidspraktijk houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie daarover (zoals de privacyverklaring) kunt u lezen op de website van Ayurveda Gezondheidspraktijk.