Skip to main content

Klachtenprocedure

Algemene procedure

Een klacht neem ik serieus en probeer ik uiteraard te voorkomen.

Ik zal bij een klacht, direct of in ieder geval binnen 24 uur, persoonlijk contact opnemen met de cliënt en inventariseer wat de klacht precies inhoudt. Dit wordt gedocumenteerd. Ik luister en toon betrokkenheid voor de situatie. Een klacht zal bij mij altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een maximale duur van 12 maanden bewaard.

Indien de klacht telefonisch binnenkomt, probeer ik direct de klacht te verhelpen en gezamenlijk op te lossen.

Indien de klacht van dien aard is, dat de klacht niet gelijk op te lossen is, dan wordt deze in behandeling genomen en intern besproken.

Vervolgens, binnen 2 werkdagen, ontvangt de cliënt per mail een samenvatting van wat er besproken is en komt Ayurveda Gezondheidspraktijk, indien mogelijk met een passende oplossing. Indien Ayurveda Gezondheidspraktijk meer tijd nodig heeft om inhoudelijk op de klacht in te gaan, wordt de cliënt binnen de termijn van deze 2 werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval kan de cliënt binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk antwoord verwachten.

Specifieke afhandeling

  • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.
  • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir E-mail: bemiddeling@quasir.nl

of telefonisch: 06 4844 5538 dan wel de geschilleninstantie. De procedure is te vinden op de website van VBAG www.vbag.nl

Ayurveda Gezondheidspraktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  • Wanneer u een klacht indient via het VBAG (klachtenfunctionaris is Quasir van VBAG) of de geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.