Skip to main content

De weg der geleidelijkheid

Kiezen voor een ayurvedische levensstijl betekent niet dat je je hele leven hoeft om te gooien. Het mooie van ayurveda is juist dat deze methode altijd kiest voor de weg der geleidelijkheid. Neem kleine stapjes. Als je een klein beetje ruimte inruimt om aan je dharma, je levensopdracht, te werken dan geeft dat je energie. En dat is een verbetering. Als je integer blijft en trouw aan je eigen opvattingen en idealen, vergroot je daarmee ook je zelfvertrouwen.

De goddelijke kracht is altijd bij je, ze is aanwezig in je handelen, je denken, je zintuigen, je adem en emoties…zij doet het werk, je bent slechts een instrument.

Bhagavad Gita